SEMESTER 1

JENIS PENGAJIAN : SARJANA PENDIDIKAN
BIDANG : SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

TUJUAN

  • Memperkenalkan pelajar kepada perkembangan sumber pendidikan terkini
  • Mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan terkini dalam bidang sumber dan teknologi maklumat
  • Memahirkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Memberi pekuang kepada pelajar memahami sesuatu sistem teknologi maklumat yang sesuai

 

GB6013 : KAEDAH PENYELIDIKAN 1

  • Mempersiapkan pelajar dengan pengenalan kepada teori-teori pendidikan yang ada serta pemantapan dalam menyediakan tesis mengikut susunan chapter. Pelajar akan didedahkan dengan pendekatan yang dirasakan sesuai dalam kajian mereka

 

GE6663 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BANTUAN KOMPUTER

  • Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang proses mereka bentuk sistem pengajaran yang melibatkan penggunaan komputer dalam pendidikan. Ia jua akan menghuraikan teori pengajaran dan pembelajaran secara am dan mengapikasikan teori tersebut dalam pembangunan perisian pendidikan serta metodologi.

 

GE6573 : PROMOSI DAN PASARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  • Membekalkan kepada pelajar strategi promosi dan pasaran perkhidmatan dan sistem maklumat. Aspek-aspek yang akan dibincangkan termasuklah promosi dan pasaran melalui institusi maklumat, agensi-agensi, papan buletin bercetak, visual dan lain-lain.
Advertisement